събота, 22 февруари 2014 г.

Какво е ROI? Как се изчислява ROI?


Какво означава ROI?
ROI от английски език „return of investment“ в превод на български означава възвращаемост на инвестицията.

Какво е възвращаемост на инвестицията?
ROI е процент, който показва съотношението м/у получените приходи и направените разходи по продажбите.

Как се изчислява ROI?
ROI = (Приходи – Разходи по продадените стоки) / Разходи по продадените стоки

Пример за ROI:
Да приемем, че Вие предлагате уникална услуга „тибетски масаж“ с пазарна цена - 180 лв. за един сеанс, а разходите за провеждането на един сеанс са 100 лв. Вие планирате и стартирате месечна реклама в Google Adwords с 300 лв. и за 30 дни привличате 10 клиента т.е. правите 10 продажби.
Равносметката за един месец е:
  • Общ приход  - 1800 лв.
  • Общ разход за провеждане на 10 сеанса. – 1000 лв.
  • Общ разход за реклама - 300 лв.
  • ROI - Възвращаемостта на инвестициите е 38,4%
Ето как получихме този процент:
ROI = (Приходи от 10 сеанса – Разходи по продадените 10 сеанса) / Разходи по продадените 10 сеанса
ROI = (1800 – (1000+300)) / (1000+300)
ROI = 38,4%


Как се изчислява ROI? (видео)

Благодарим Ви за отделеното време. Моля използвайте бутона G+

Няма коментари:

Публикуване на коментар